In Meetprincipes en -apparatuur vindt u meer informatie over keuze, toepassing en beheer van meetapparatuur.

Telemetrie betekent letterlijk: meten op afstand. Telemetrie in meetprojecten is het systeem van onderstations, communicatieverbindingen en een hoofdpost die de metingen verwerkt, inclusief alle verdere toepassingen (zie Telemetriesysteem: functies en inzetbaarheid). Via bijvoorbeeld het mobiele telefoonnetwerk volgt de gebruiker de metingen vanaf een pc. Om de data uit te lezen, is een fysiek bezoek aan de meetlocatie dus niet nodig. Binnen meetprojecten passen rioleringsbeheerders telemetrie veelvuldig toe. De vorm is sterk afhankelijk van het specifieke doel. Telemetrie in relatie tot meetprojecten vraagt dus om een specifieke aanpak.

Onlinemonitoring

Onlinemonitoring van waterkwantiteit en -kwaliteit is sterk in opkomst, want:

  • Door telemetrie te gebruiken voor het uitlezen van meetopstellingen, neemt de tijdbesteding per meetpunt af. Stijgende loonkosten maken investeringen in telemetrie economisch interessant.
  • Door de ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie wordt het versturen van data steeds eenvoudiger en goedkoper. Na de vaste telefoonlijn kwamen draadloze netwerken en de glasvezelkabel. In opkomst is GPRS voor draadloos datatransport.
  • De hoeveelheid data uit meetprojecten neemt sterk toe. Continue meetfrequenties van eens per minuut zijn technisch en economisch haalbaar. Dit maakt de handmatige verwerking van de meetgegevens ondoenlijk en automatisering dus noodzakelijk. Telemetrie leent zich daar beter voor dan standalonemeetopstellingen.
  • Bij meetprojecten in de riolering is voortdurende controle op de meetgegevens (datavalidatie) nodig. Bij standaloneopstellingen (die periodiek worden uitgelezen) is alleen achteraf dataverlies of een slechte datakwaliteit vast te stellen. Met een onlineopstelling is direct de kwaliteit van de metingen te controleren en zo nodig de meetopstelling aan te passen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel