Principe van de methode

Met deze methode brengt u in een toegankelijk(e) riool, rioolput, rioolgemaal of aanverwante voorziening van beton, een kunststof coating in één of meerdere lagen aan. De dikte van de laag varieert van ongeveer 0,5 mm (dunne coating) tot maximaal 4 mm (dikke coating). U brengt de coating aan op een ondergrond die vrij is van vet, vuil en losse delen. De dikte van de aangebrachte coating verschilt per product en is ook afhankelijk van de eisen die u aan de coating stelt. De coating kunt u handmatig aanbrengen of met een spuit. Doe dit zo egaal mogelijk en neem hierbij de geldende veiligheidsmaatregelen in acht (zie ook 'Veiligheid' op de pagina Uitvoering).

Uitvoeringsaspecten

Uitvoeringsduur

De benodigde tijd is afhankelijk van de materialen, de 'droogtijd' en het aantal conserveringslagen.

Overlast voor verkeer, omwonenden/omliggende bedrijven en betrokken instanties

  • Door reiniging ontstaat extra afvoer naar de rwzi. Breng de rwzi-beheerder hiervan op de hoogte.
  • Sluit bij de rioolput waar nodig de rijbaan (deels) af.
  • Zet het riool tijdelijk dicht. Leid het rioolwater om als dit voor de afvoer problemen geeft.

Te gebruiken materieel en/of materiaal

De coatings bevatten vaak epoxybestanddelen of bestaan uit polyurethaan (PU). Ze zijn eventueel versterkt met glasvezel.

Toepassingsgebied

Coatings kunt u toepassen bij licht aangetaste betonoppervlakken die hun constructieve sterkte hebben behouden in een licht tot matig agressief milieu, bijvoorbeeld in de buurt van lozingspunten van drukriolering of persleidingen. Toepassing is alleen mogelijk in toegankelijke rioleringsvoorzieningen, zoals riolen en rioolputten. In betonnen rioolvoorzieningen met grillige vormen kunt u PU als alternatief voor beplating gebruiken.

Toepassingsbeperkingen

  • Bij waterdruk van buitenaf (grondwater) kan de coating van de betonwand loskomen.
  • Bij reinigingswerkzaamheden kan de spuitkop een dunne coating beschadigen of een (te) hoge spuitdruk de coating verwijderen.
  • Als u het aangetaste beton niet voldoende hebt verwijderd of als de coating niet voldoende afsluit, ontstaat weer een chemische reactie (aantasting). Deze kan leiden tot nieuwe scheuren of een breuk in de coating.

Levensduur en garantie

De levensduur is afhankelijk van het milieu in het gecoate object. Bij een agressief milieu en een dunne coating is de levensduurverwachting laag. Bij een dikke coating, zoals PU, is de levensduurverwachting vaak middellang tot hoog.

Link naar de landelijke open standaard GWSW:

Conserveren
Coaten
CoatenNietVersterkt
CoatenVezelversterkt
Coating

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel