Voor de nutriëntenbelasting door uitwerpselen van eenden zijn in de literatuur twee waarden gevonden:
  • 0,23 kg-N/eend/jaar en 0,16 kg-P/eend/jaar (STOWA, 2002);
  • 0,85 kg-N/eend/jaar en 0,14 kg-P/eend/jaar (ARCADIS en Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard, 2006).
De hoeveelheid eenden in de systemen is vastgesteld op:
  • stadsvijver: 20 - 40 dieren;
  • stadssingel: 100 - 200 dieren.
Hierdoor is de nutriëntenbelasting:
  • stadsvijver: 2,8 - 6,4 kg-P/jaar en 4,6 - 34 kg-N/jaar;
  • stadssingel: 14 - 32 kg-P/jaar en 23 - 170 kg-N/jaar.

Om de emissie van metalen door eenden te bepalen, is gekeken naar de concentratie metalen in de ontlasting van eenden en de hoeveelheid ontlasting per eend per jaar. Bij gebrek aan beschikbare gegevens is de veronderstelling dat het metaalgehalte in eendenontlasting gelijk is aan het gehalte in mensenontlasting. Een eend produceert dagelijks 0,09 kg ontlasting, tegenover 0,10 - 0,15 kg per dag voor mensen. Dit betekent dat de belasting per eend zo’n anderhalf keer kleiner is. De veronderstelling is dat alle ontlasting in het oppervlaktewater terechtkomt.Tabel A Concentraties zware metalen in fecaliën

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel