Beheer van gegevens

Gebruik van een beheersysteem
Het rioleringsbeheersysteem bevat gegevens over de constructie, ligging, de toestand, het functioneren en het gebruik (de aansluitingen) van de riolering. Deze inhoudelijke gegevens zijn het bloed van het rioleringsbeheersysteem. Inadequaat beheer van gegevens maakt het riolerings-beheersysteem onbetrouwbaar en daardoor uiteindelijk onbruikbaar. Naast inhoudelijke gegevens zijn er beschrijvende gegevens (ook wel metagegevens genoemd). Beschrijvende gegevens zijn nodig voor een juiste interpretatie van de inhoudelijke gegevens en hun onderlinge samenhang.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE