De Nederlandse Praktijkrichtlijn Buitenriolering Beheer (NPR 3220) omschrijft beheer als: “het zorgen voor het functioneren van de riolering”. Deze definitie geldt ook voor het beheer van mechanische riolering. Het draait om het instandhouden van het juiste functioneren van de mechanische riolering. Daarbij past specifiek beleid waarin u via helder beargumenteerde keuzes de beheerkaders aangeeft. Het beheer van mechanische riolering is het volwaardig managen van een publiek kapitaalgoed.

Soorten beheeractiviteiten

Dit onderdeel past de visie op beheer uit de NPR 3220 toe op het beheer van mechanische riolering. De gemeente zorgt voor het functioneren van de buitenriolering. Hiervoor zijn op verschillende niveaus in de gemeentelijk organisatie activiteiten nodig:

 • beleidsactiviteiten;
 • strategische activiteiten;
 • operationele activiteiten. 

Bij de beleidsactiviteiten gaat het om het formuleren van doelen. Bij de strategische activiteiten staan het functioneren van de riolering als systeem en de toestand van de onderdelen in dat systeem centraal (functionele eisen). Ook zijn hier de benodigde maatregelen van belang om de toestand en het functioneren op het gewenste niveau te brengen. Operationele activiteiten zijn gericht op de uitvoering van maatregelen en het verzamelen van de benodigde gegevens. In dit hoofdstuk komen vooral operationele activiteiten aan de orde. Figuur A geeft de samenhang weer tussen de beleids-, strategische en operationele activiteiten.

Figuur A Samenhang beheeractiviteitenVergroot afbeelding

Ook voor het beheer van mechanische riolering is het belangrijk doelen, eisen en maatstaven te stellen. Zo kunt u het beheer systematisch invullen en doelmatig uitvoeren. Meer informatie hierover vindt u in Karakter GRP: focus en bijpassend toetsingskader kiezen. In figuur B ziet u een overzicht van de basisbeheeractiviteiten.

Figuur B BasisbeheeractiviteitenVergroot afbeelding

Tot onderzoek behoren:

 • inventariseren (inclusief vastlegging en gegevensbeheer);
 • inspecteren;
 • meten en berekenen;
 • controleren van verordeningen en vergunningen.

Tot maatregelen behoren:

 • onderhoud;
 • repareren en renoveren;
 • vervangen;
 • verbeteren;
 • handhaven.

In dit onderdeel komen deze onderdelen in meer of mindere mate aan de orde.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel