Bij hevige neerslag vult een rioolstelsel zich snel met regenwater. Hierdoor moet de lucht in het riool ook snel verdwijnen. De afvoer van het water verloopt normaal gesproken langzaam, waardoor beluchting van het stelsel in de regel dus veel langer duurt dan ontluchting. De luchtdrukverschillen bij beluchting zijn dan ook veel lager. Dit betekent dat beluchting zelden stankoverlast oplevert. Ontluchting kan in huis wel tot stankproblemen leiden. In oudere woningen en bouwwerken is de ontspanningsleiding vaak te klein. De ontluchting van de riolering verloopt dan (gedeeltelijk) via de hemelwaterafvoer. Bij (hevige) regen kunnen de afvoeren gaan borrelen. Als u de hemelwaterafvoer van dergelijke woningen afkoppelt, vervalt deze mogelijkheid tot be- en ontluchting. Indien afval- en een deel van het hemelwater nog deels door één buis gaan, zullen de afvoeren bij regen eerder én meer borrelen. Daardoor komen in de woning meer rioolgassen vrij die stank veroorzaken.

Soms hebben woningen of bouwwerken helemaal geen ontspanningsleidingen. Vaak komt dat door onoordeelkundig verbouwen. In de NTR 3216 staan richtlijnen voor de aanleg van de binnenriolering.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel