Aansprakelijkheid

Bij schade voor derden kunt u denken aan:
  • schade aan gebouwen door verzakking;
  • schade aan ondergrondse tanks of leidingen door graafwerkzaamheden;
  • directe schade aan eigendommen door graafmachines en ander materieel;
  • bodemverontreiniging door een breuk in de riolering;
  • schade door verzakking vanwege een bodemdaling door de drainerende werking van een defecte riolering.
Als schade voor een derde ontstaat, kan hij een vordering tot schadevergoeding instellen vanwege een tegenover hem gepleegde onrechtmatige daad. In andere gevallen kan een hij een vergoeding krijgen Bij rechtmatige daad.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE