OPINIE HUGO GASTKEMPER

Tuinverharding (maart 2015)

Groen er uit en stenen er in. Dat is de dominante trend in de tuin. Gaan we het tij keren?

Tuinen worden steeds meer verhard. Hoewel volgens onderzoek in de gemeente Groningen de toename in percentage van het totale oppervlak van een wijk niet zo groot is, is de ontwikkeling onmiskenbaar. De nadelen zijn duidelijk: snellere afstroming van water, minder groenbeleving, afname van de ecologie en meer hitte. Toch willen steeds meer mensen geen planten in hun eigen buitenruimte. Waarom? Ik kan wel een paar redenen bedenken: ruimte nodig voor auto, fietsen en vuilcontainers. Geen tijd voor en zin in tuinonderhoud. Planten kunnen dood gaan. Geen behoefte aan een buitenruimte. Fysiek niet meer in staat om de boel bij te houden, maar nog wel de wens  (of de noodzaak!) om in het huis te blijven wonen.

Het Triademodel van prof. Poiesz biedt goede aanknopingspunten voor een antwoord op de vraag of stedelijk waterbeheerders dat tij kunnen keren. Het model verklaart gedrag vanuit motivatie (Wil iemand het gedrag vertonen?), capaciteit (Ben je zelf in staat het gedrag vertonen?) en gelegenheid (Hoe mag je je gedragen gelet op de omstandigheden?). Een goede mix van deze factoren geeft de meeste kans op gedragsverandering.

Kijk eens naar het verhaal van tv-tuinman Rob Verlinden in dit RIONEDnieuws: Hij motiveert door het tuinplezier voorop te stellen; hij laat zien dat er materialen zijn die je met weinig moeite kunt toepassen en speelt in op het statusgevoel met de lijngoot die de buurvrouw niet heeft.

Operatie Steenbreek heeft als doel om burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. Onlangs heb ik met veel genoegen bijgedragen aan de start van deze actie. Toch heb ik ook kritisch opgemerkt dat de actie zich sterk richt op het overtuigen van mensen tot een groener bestaan en minder op het ‘what's in it for me?'. Het aanbod van een ambassadeur die informeert over natuurrijke en diervriendelijke tuinen zal meer effect hebben als hij zich inleeft in de tuineigenaar.

Als Stichting RIONED kunnen we bijdragen aan kennis en motivatie. We doen dat al met publieksbrochures en de animatie. Op het wensenlijstje staat een publicatie met inrichtingsideeën voor de ‘groenloze tuin' die wél waterrobuust is en moeiteloos te realiseren. Een zware concessie aan de ecologie, maar er zijn nu eenmaal situaties waarin mensen niets met planten hebben. Vanuit de optiek van het tegengaan van wateroverlast (bij jezelf en de buren) is het niet per se nodig om de tuin te vergroenen. Waterdoorlatende verharding, grindplekken en infiltratievoorzieningen kunnen prima voldoen. Ook heb ik niets tegen kunstgras onder speeltoestellen en loungesets – behalve als het om mijn eigen tuin gaat...

Hugo Gastkemper


Rob Verlinden op de RIONEDdag over regenwater in de tuin
Meer informatie over Operatie Steenbreek
Animaties en brochures van Stichting RIONED
 

Over RIONEDRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?