OPINIE HUGO GASTKEMPER

Kees Snaterse (1951 - 2016)

Op 25 mei overleed Kees Snaterse aan de gevolgen van een herseninfarct twee maanden eerder. Kees heeft grote bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van het rioleringsbeheer en het werk van Stichting RIONED. 

Velen kenden Kees als docent bij (mini)cursussen en opleider van rioleringsinspecteurs. Als lid van de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen en van vele begeleidingscommissies droeg hij bij aan de totstandkoming van Leidraadmodules en andere kennisproducten. Hij was ook een groot promotor van normalisatie, onder meer als voorzitter van de Nederlandse normcommissie Afvalwatertechniek en vertegenwoordiger in internationale normalisatiecommissies. Zijn kennis van normen was encyclopedisch en bij vele gelegenheden heeft hij de relevantie van normen voor de praktijk uiteengezet.

Kees was gedreven voor het vak, maar meer nog gepassioneerd om mensen en organisaties vooruit te brengen. Hij wist wat hij wilde en waarom. Kees heeft veel tot stand gebracht door zijn scherpe geest, communicatieve vaardigheden en zelfstandige oordeelsvorming. Die onafhankelijke opstelling neigde soms naar eigenzinnigheid. Ook dat wisten degenen die met Kees samenwerkten.

Naast zijn werk was hij ook zeer actief, onder meer in organisaties voor geestelijke gezondheidszorg en als kerkbestuurder, organist en bergwandelaar. Terecht was hij ingenomen met de ridderorde die hij voor zijn verdiensten heeft ontvangen.
Kees stond nog midden in het werkzame leven. Helaas is hem niet meer gegeven. Zijn overzicht over het vak, analytisch inzicht, menselijke betrokkenheid en relativerende humor zullen we zeer missen. We wensen zijn vrouw, kinderen, verdere familie en vrienden alle sterkte in deze moeilijke tijd.

Hugo Gastkemper


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE