OPINIE HUGO GASTKEMPER

Regisseren is mooi én moeilijk (oktober 2015)

Dikke kans dat u namen kunt noemen van filmregisseurs. U bewondert ze wellicht, maar in ieder geval realiseert u zich hun creativiteit, invloed en inspanning.

Regisseurs hebben een bijzondere combinatie van eigenschappen. Zij weten goed wat ze willen, zijn creatief en kunnen hun ideeën en inspiratie overbrengen op medewerkers en publiek. Ze kunnen mensen overtuigen, aansturen en hun kracht benutten. Ze overzien complexe processen en beschikken over een scala aan kennis en vaardigheden, zoals ensceneren, organiseren, financieren, omgaan met tal van disciplines en improviseren. En te midden van dat alles kunnen ze ook nog zichzelf blijven, in zichzelf geloven en niet doldraaien.

Hoeveel van deze regisseurs lopen bij regiegemeenten rond? Hoeveel regiegemeenten realiseren zich dat regievoeren medewerkers met bijzondere kwaliteiten vergt? Een regiegemeente doet namelijk minder zelf en laat meer over aan de markt. Zo'n gemeente moet hoe dan ook de capaciteit en expertise organiseren om regie te kunnen voeren. Maar in de praktijk gaat het vertrek van uitvoerende ambtenaren vrijwel altijd gepaard met verlies van kennis in eigen huis. Een gemeente moet zich dus heel nadrukkelijk afvragen welke kennis essentieel is om de uitbesteding te kunnen aansturen. En hoe die kennis en de voor goede regievoering benodigde competenties geborgd zijn en blijven, ook op lange termijn.

Bezuinigen is vaak reden om over te gaan op regie voeren. Maar het vergt investeren in regisseurs die de maatschappelijke en bestuurlijke wensen kunnen vertalen in actie, die kunnen aanbesteden en die inhoudelijk een volwaardige gesprekspartner zijn van marktpartijen.

Alleen toppers kunnen regisseur worden, alleen topgemeenten kunnen het zich permitteren regiegemeente te zijn.

Hugo Gastkemper


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE