OPINIE HUGO GASTKEMPER

Joop (april 2015)

5 april overleed Joop Moons in de bloei van zijn leven en werk. Een bijzondere rioleringsvakman is heengegaan die zichzelf, zijn bureau en de vakwereld steeds weer verder ontwikkelde.

Joop was meer dan de directeur/eigenaar van het ingenieursbureau dat zijn naam draagt. Hij was een vernieuwer in de praktijk en van de praktijk: praktisch nadenken over praktische problemen en met praktische oplossingen komen. Ik denk aan de Riolift, een door zijn simpelheid doeltreffend werktuig  om putdeksels op te tillen. Riosonic is ook zo'n vinding waar met geluid bepaald wordt of een huisaansluiting goed is aangesloten. De rioleringswereld herkende en erkende zijn inventiviteit. Moons ingenieursbureau won voor beide vernieuwingen de RIONEDinnovatieprijs.
Nog belangrijker vind ik Joops bijdrage aan het gegevensbeheer op ons vakgebied. Zijn hele werkzame leven is hij bezig geweest met softwareontwikkeling en het verbeteren van de uitwisseling van gegevens tussen bedrijven en gemeenten. Dat is monnikenwerk dat voor een deel commercieel interessant is, maar vooral gedragen wordt door betrokkenheid, deskundigheid en onbaatzuchtige inzet van mensen. Joop durfde stelling te nemen en voorop te gaan bij ontwikkelingen, met oog voor andere belangen en nieuwe signalen. Nog onlangs zei hij over een bepaalde ontwikkeling: "Het past lastig in mijn software, maar het is wel de goede richting en dus moeten we dit doen."
Hij initieerde en stimuleerde. Ook naar Stichting RIONED waarmee hij zich zeer verbonden voelde. Stichting RIONED bestaat bij de gratie van bevlogen mensen zoals Joop, die hun kennis, creativiteit en inzet geven in het algemeen belang.
Mijn grote dank aan Joop! Hij heeft ons vak verder gebracht.

Hugo Gastkemper

Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE