OPINIE HUGO GASTKEMPER

Klimaataanpassing (mei 2015)

De aanpassing aan het veranderende klimaat schijnt heel zorgwekkend te zijn. Maar over de ongemerkte aanpassing, de al genomen maatregelen en de veerkracht van mens en maatschappij hoor ik te weinig.

Er is zelfs een aspect aan de klimaatverandering dat taboe lijkt: Naast de nadelen levert de temperatuurstijging ons land veel op! De zachtere winters besparen nu al veel energie en dat weegt op tegen extra koeling in de zomer, vooral als we ventilatoren i.p.v. airco's gebruiken. Het groeiseizoen wordt steeds langer met hogere opbrengsten aan gras en akkerbouw als gevolg. Het aantal terrasdagen neemt ook toe, evenals de aantrekkelijkheid van Nederland als vakantieland. Ons klimaat blijft gematigd en dit voordeel wordt relatief groter ten opzichte van landen met een klimaat dat nu al tot grote problemen leidt.

Ook vind ik de aandacht voor de toename van hitte nogal overdreven. Het gaat om een paar hete dagen extra per jaar. Wat betreft het hitte-eilandeffect: dat doet zich nu al voor en we ervaren dus al hoe we hiermee omgaan. Wat doen we bij warmte? Wij passen ons gedrag aan. Een deel van de mensen vindt het heerlijk en gaat bruinbakken op strand of terras. Het andere deel houdt zich kalm, gaat overdag niet in de zon en drinkt genoeg. Verder is het rijksbeleid al lang vastgesteld in het nationale hitteplan dat wordt uitgevoerd door RIVM en de GGD'en. Voorlichtingsmateriaal is beschikbaar en natuurlijk moet speciale aandacht worden gegeven aan kwetsbare ouderen en andere personen die niet uit zichzelf voldoende vocht drinken. Ook bij evenementen moet extra water beschikbaar zijn. Het Deltaprogramma noemt deze sociale aanpassingen niet en richt zich vooral op ruimtelijke maatregelen. Hittebestrijding vind ik een prima argument voor bijvoorbeeld meer bomen en groene daken, maar ik zie dat als flankerend beleid bij de primaire aanpak door gedragsaanpassing.

Gemeenten worden geconfronteerd met de toename van hevige buien. Daarop reageren zij door aanleg van extra berging zowel boven- als ondergronds en door extra afvoercapaciteit, bijvoorbeeld door afkoppelen. Ter plaatse gaat dit voor bevolking en gemeentebestuur zeker niet geruisloos, maar ‘Den Haag' merkt dit nauwelijks op, merk ik in mijn contacten en getuige het recente rapport ‘Aanpassen aan klimaatverandering' waarin het Planbureau van de Leefomgeving stelt dat gemeenten hiervoor geen urgentie voelen. Die beeldvorming moet Stichting RIONED zich ook aantrekken. Daarom houdt RIONED de komende weken een tussentijdse mini-benchmark over de aanpak van regenwateroverlast. Binnenkort ontvangt elke gemeente een paar vragen. In juli komt een overall rapportage, een vergelijking per gemeente en wordt de database van de benchmark met  de gegevens aangevuld. Graag uw aandacht en een beetje tijd voor het beantwoorden van de vragen!

Hugo Gastkemper


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE