OPINIE HUGO GASTKEMPER

Klimaatakkoord (januari 2016)

Het Klimaatakkoord van Parijs biedt meekoppelkansen voor het stedelijk waterbeheer.

In het stedelijk waterbeheer zijn we vooral bezig met aanpassing aan klimaatverandering, vooral door het tegengaan van schade door hevige buien. Klimaatmitigatie, dus vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, hebben we minder in beeld. Toch zijn ook daar kansen. Hoewel de uitwerking door Nederland van de Parijse klimaatafspraken nog niet bekend zijn, lijkt mij een grotere inzet op het energieneutraal maken van de bestaande woningen logisch en wenselijk. Woningisolatie is een forse ingreep die het hele huis omvat. De stap naar een meer omvattende woningvernieuwing is klein. En voor de vele woningen die dat betreft komt dan ook de aanpak van waterproblemen door te veel of te weinig grondwater in beeld. Want het energieneutraal maken van een woning is niet rendabel als de houten fundering is aangetast of de kans daarop in de toekomst groot is. En als de schil van het huis grondig onder handen wordt genomen moet je ook meteen opkruipend vocht bestrijden.

Bij energiebesparing en water hoeven we overigens niet alleen naar de woningschil te kijken. Warmte van douchewater terugwinnen heeft veel rendement en de technologie is algemeen beschikbaar.

Er zijn vanuit stedelijk water allerlei aanknopingspunten om zich present te stellen. Veel gemeenten zijn bezig met een eigen klimaatbeleid. Initiatieven zoals de Stroomversnelling en het Klimaatverbond stimuleren gebruik van duurzame energie, energiebesparing en nul op de meterwoningen. Tal van concrete energieprojecten lopen of staan in de steigers. Vanuit wateroogpunt kunnen we bijvoorbeeld bijdragen door de woningen met vocht- of funderingsproblemen in kaart te brengen, mee te denken over maatregelen en bewonersinitiatieven te stimuleren.

Kortom, benut de nieuwe aandacht voor klimaat om vanuit het stedelijk waterbeheer bij te dragen aan woningverbetering.

Hugo Gastkemper


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE