Ter visie voor commentaar

Stichting RIONED legt regelmatig conceptpublicaties ter inzage, zoals RIONEDstandpunten en gedeelten in de Kennisbank Stedelijk Water. We vinden het belangrijk dat deze documenten inhoudelijk correct en zo compleet mogelijk zijn en draagvlak hebben in de rioleringssector. Uw reactie stellen wij daarom zeer op prijs. U kunt deze naar ons mailen via: info@rioned.org, onder vermelding van de naam van de betreffende publicatie. Bij de afronding van de producten betrekken we alle opmerkingen. Daarna stelt de Commissie Vaststelling Leidraden en Handreikingen (CVLH) de producten formeel vast en volgt publicatie.

Wijzigingsvoorstellen GWSW-Basis

Het GWSW-Basis is de kernmodule met beschrijving en kenmerken van de objecten. Vanuit de toepassing van het GWSW afgelopen half jaar en vanwege de uitbreiding van het GWSW met de modules GWSW-Hyd (per juli a.s.) en GWSW-Maatregelen (pre-GWSW) zijn een dertigtal wijzigingsvoorstellen door de werkgroep GWSW-Basis behandeld en nu voor commentaar beschikbaar. Het op deze wijzigingsvoorstellen aangepaste concept-model is te zien via https://data.gwsw.nl/1.5/basis/index.html. Het document (logboek) met een overzicht van de voorgestelde aanpassingen in de GWSW ontologie is daar ook te downloaden.

Uw commentaar op deze wijzigingsvoorstellen is welkom tot uiterlijk 12 juni 2019 via gwsw@rioned.org of via de reviewmogelijkheid binnen het GWSW (WebProtégé), te bereiken via het logo  rechtsboven op elke pagina van elk GWSW-concept. U kunt altijd inloggen met gast/gast, maar liever met een eigen inlog (zodat uw contactgegevens automatisch bij uw commentaar vermeld staan).

 


ProductenRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?