Gemeente en waterschap zorgen samen voor een goede waterhuishouding. In het water(keten)beheer vervullen beide partijen belangrijke taken. Voor een efficiënte en effectieve uitvoering van deze taken zijn ze van elkaar afhankelijk. Hierbij zijn ze gelijkwaardige partners met eigen verantwoordelijkheden. Samen zorgen gemeente en waterschap voor het beheer van de openbare ruimte, waarvan water een onderdeel is.

DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?

Send your suggestion
Previous article Next article