Inzendingen

Riox

Riox is een app waarmee revisies van rioolaansluitleidingen getekend kunnen worden die direct vastgelegd zijn in x- en y-coördinaten. Geen pen en papier meer in de rioolsleuf met later verwerking op kantoor. Ook geen dure GPS-apparatuur benodigd door gebruik te maken van de putlocaties. Via webportals zijn de gegevens te raadplegen of te exporteren in pdf, dxf, dgn en shape-files.

Lees Meer
Smart City Water System

Een consortium van Zuid-Nederlands MKB-bedrijven ontwikkelt samen een innovatief, nieuw systeem voor het automatisch en volcontinu meten van allerlei parameters in het afvalwater en rioleringssysteem. Dit systeem bestaat uit meetringen die inwendig in de riolering kunnen worden ingebracht, waarmee afvalwater en de bijbehorende infrastructuur slim kan worden beheerd.

Lees Meer
RioolScan: Opsporing foutieve aansluitingen

De RioolScan is een krachtige opsporingsmethode om foutieve aansluitingen te lokaliseren. De RioolScan verzamelt data vanuit een rioolstelsel middels IoT-sensoren en monsternames. De methode werkt van grof naar fijn. Eerst wordt de omvang van foute aansluitingen in een stelsel bepaald, daarna wordt alleen in verdachte rioolstrengen vervolgonderzoek uitgevoerd om foute aansluitingen te lokaliseren.

Lees Meer
Datagedreven rioleringsbeheer

Datagedreven rioleringsbeheer wordt toegepast om de risico’s in de vrijvervalriolering beter te beheersen. Binnen een vastgesteld beheerproces wordt met het slim-systeemmodel risico’s gemodelleerd. Zo ontstaat er inzicht in risico’s, volgen onderbouwde maatregeladviezen en zijn maatregelbeslissingen herleidbaar. Data en informatiestromen zijn gestandaardiseerd o.b.v. GWSW.

Lees Meer
AQA AWK automatische waterkering

AQA AWK is een automatisch stijgende waterkering, die voorkomt dat water-op-straat of ander stijgend water woningen, garages, opslagloodsen en andere gebouwen binnendringt. Tevens kan de AWK toegepast worden om water bovengronds vast te houden en afstroming te vertragen. Het is een driezijdig afdichtende drempel voorzien van een vlotter, die zorgt dat de drempel bij stijgend water omhoog gaat.

Lees Meer
Delta X - Thé Future Waterstorage

De Delta X is een nieuw alternatief voor waterberging- en infiltratietechnieken. Een alternatief dat wordt beoogd als mogelijke voorziening tegen de hedendaagse klimaatextremen. Een modulaire constructie die hemelwater opvangt, de zoetwatervoorraad aanvult, multifunctioneel kan worden ingericht, bijzonder sterk is, eenvoudig uit te rekenen en aanspreekt tot de verbeelding. 

Lees Meer
Flowsand

Met dit bestratingszand zakt neerslag eerder weg in versteend gebied. Door een additief te mengen door brekerzand krijgt het capillaire werking en zuigt water van straat op. Door van vele kleine buien telkens een beetje water te infiltreren wordt verdroging van de bodem tegengegaan. De prognose is dat dit Flowsand de openbare ruimte dermate perforeert dat tot 50% van het jaarvolume zal wegsijpelen

Lees Meer
SCS Renovation

SCS Renovation is een praktijkgerichte registratie tool voor het registreren van reparaties en renovaties aan rioolobjecten. Via de Cloud worden de gegevens opgeslagen en gedeeld zodat het printen, bijhouden, scannen en overtekenen van tekeningen en lijsten niet meer nodig is. Via het Web portaal kunnen buurtbewoners, opdrachtgevers en geïnteresseerden de voortgang van de werkzaamheden bijhouden.

Lees Meer
S.A.A.R.

S.A.A.R. (Slimme Alarmering Afvalwater en Rioleringssystemen) is een dashboard dat inzicht geeft in het functioneren van het rioolstelsel. S.A.A.R. maakt gebruik van grote hoeveelheden actuele en historische data en de nieuwste data science technieken om daarop berekeningen te doen. Hiermee kan zij voorspellingen doen die rekening houden met beïnvloedende kenmerken, zoals weer.

Lees Meer
DTS Solar Box

Beschrijving: Gemeente Almere en Partners4UrbanWater hebben samen de DTS Solar Box ontwikkeld: dé autonome plug-and-play toepassing voor het opsporen van foutaansluitingen in gescheiden riolering. De DTS Solar Box maakt het zoeken naar foutaansluitingen eenvoudiger, goedkoper en betrouwbaarder. DTS maakt daarmee de stap van niche naar breed toepasbaar door iedere rioolbeheerder.

Lees Meer
Watertable Systeem

De Watertable is een prefab betonnen waterbuffering/infiltratie systeem om binnenstedelijke wateroverlast op te lossen. Het systeem bestaat uit prefab betonnen ‘tafel’ elementen welke in verschillende aantallen, vormen en hoogtes kunnen worden toegepast. De voordelen zijn: zeer lange levensduur, zeer hoge draagkracht bij minimale gronddekking en mantoegankelijk voor reiniging en inspectie.

Lees Meer
De duurzame eenvoud

De duurzame eenvoud is een eenvoudig beheerbare woonomgeving, ontworpen vanuit duurzaamheid, klimaatadaptatie, veiligheid en toegankelijkheid. In Sint Anthonis werken we vanuit onze inwoners en zien dat wensen en ideeën veranderen. Dit betekent uitdagingen en nieuwe oplossingen. Voor woonstraten hebben we dit naar concrete doelstelling vertaald. Een eenvoudig beheerbare woonomgeving.

Lees Meer

ProductenRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?