RIONEDdag 2020

Aanmelden
Begunstiger
Halve dag € 248.00
Hele dag € 248.00
Niet begunstiger
Halve dag € 496.00
Hele dag € 496.00
Hier kunt u uzelf en anderen van uw organisatie aanmelden voor de RIONEDdag 2020. 

De factuur ontvangt u ná de RIONEDdag. Als u meerdere mensen aanmeldt, komen deze op een verzamelfactuur te staan. Als u daarna nieuwe personen aanmeld vanaf uw account worden die aan uw verzamelfactuur toegevoegd. 

Als verschillende mensen van één organisatie zich vanaf verschillende accounts aanmelden, worden deze verwerkt in aparte facturen.