Reinigingsmaatregelen

Dit gedeelte in de kennisbank gaat eerst in op een aantal aspecten die van belang zijn voor de aanbesteding. Daarna vindt u meer informatie over zeven reinigingsmaatregelen:
  1. Hogedrukreiniging (code 1.1)
  2. Frezen (code 1.2)
  3. Hogedrukreiniging met foampig (code 1.3)
  4. Kolkenzuigen en reiniging lijnafwateringen (code 1.4)
  5. Stralen (code 1.5)
  6. Reiniging lamellenafscheiders (code 1.6)
  7. Reiniging bergbezinkbassins (code 1.7)
Belangrijk is ook om de juiste vorm van rapportage in uw aanbesteding te eisen. Het nieuwe uitwisselformaat RibX is ook geschikt voor dag-, week- en eindrapportages van riool- en kolkreinigingsprojecten. In de RAW-standaard is daarover nog niets opgenomen. Meer informatie over RibX.

KennisbankRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?