Personeel

Met dit onderdeel krijgt u een beter inzicht in hoeveel en welk personeel u nodig hebt om uw gemeentelijke watertaken goed uit te voeren. Dit onderdeel is bedoeld voor:
  • de meer beleidsmatige (riolerings)beheerder die met de gemeentelijke watertaken is belast;
  • het algemene management dat hierboven staat of het stafmanagement dat verantwoordelijk is voor de algehele personeelszorg.
Met dit onderdeel:
  • krijgt u een beeld van gemiddelde taken, formatieplaatsen, benodigde kennis en vaardigheden;
  • kunt u deze gemiddelden toespitsen op uw situatie;
  • vindt u aanknopingspunten om geconstateerde tekorten te overbruggen. Denk aan opleiding, het inhuren van personeel of uitbesteden van werkzaamheden.

KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE