Overbelasting bestaand gebied

Aanpak op hoofdlijnen
Met de huidige (inter)nationale modellen kunt u het functioneren van rioolstelsels bij overbelasting niet voorspellen. Daarom is hiervoor een nieuwe methode ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is een pragmatische aanpak. U gebruikt zo veel mogelijk beschikbare kennis en informatie om zo eenvoudig inzicht te krijgen in eventuele knelpunten en de noodzaak tot verdere analyse of zelfs maatregelen.

Stedelijk gebied kunt u in enkele stappen toetsen op situaties met extreme neerslag (zie figuur A).
 

Figuur A Aanpak op hoofdlijnen

Als eerste brengt u de locaties in beeld die gevoelig zijn voor wateroverlast (1). Zo kunt u in de daarop volgende stappen inzoomen op die gebieden/locaties en hoeft u niet elke keer het totale stedelijke gebied mee te nemen. Vervolgens bepaalt u de restveiligheid van de openbare ruimte als de ondergrondse systemen geen of niet genoeg hemelwater meer kunnen afvoeren (2). Daarna verkent u de relatie tussen de afvoercapaciteit van de riolering en de restveiligheid van de openbare ruimte (3). In combinatie met de overlast in de praktijk (4) kunt u op grond van waarnemingen en klachten per locatie een eerste analyse (5) maken. Op basis van die analyse stelt u een actieplan op (6).

In de pagina's Stap 1: Gevoelige locaties in beeld brengenStap 2: Restveiligheid bepalen en Stap 3: Verkenning vindt u een verdere uitwerking van de stappen.


KennisbankU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE