Ondersteuning instroom nieuwe vakgenoten

Hoe leiden we jonge professionals naar ons vakgebied? Met een informatiedag voor hbo-studenten, lesmateriaal en (instructie)video's ondersteunt Stichting RIONED de instroom van nieuwe vakgenoten. We krijgen regelmatig vragen om bij te dragen aan de opleiding van nieuwe vakgenoten. In dit artikel zetten we op een rij wat Stichting RIONED hiervoor doet.

Rekenpracticummodules

We hebben vier Rekenpracticummodules ontwikkeld waarmee studenten de basisprincipes van het hydraulisch functioneren van stedelijk (afval)watersystemen kunnen ontdekken. De onderwerpen zijn transportsysteem, afvalwatersysteem, rioolstelsels en infiltratievoorzieningen.

Jaarlijks hbo-event

Down the Drain is het jaarlijkse event voor hbo-studenten waar ze een kijkje kunnen nemen in de wereld van stedelijk waterbeheer. De studenten volgen colleges van professionals, werken samen aan een urban drainage-case en maken kennis met het werk van waterprofessionals uit de praktijk. Down the drain vindt dit jaar plaats op 18 april.

Kennisbank

De onlangs gelanceerde Kennisbank Stedelijk Waterbeheer is ook geschikt voor studenten. De kennisbank is de digitale opvolger van de Leidraad riolering, aangevuld met alle relevante informatie uit RIONEDpublicaties en onze website. Vrijwel alle hogescholen én de TU Delft zijn begunstiger van Stichting RIONED en kunnen hun studenten toegang geven tot de kennisbank.

Instructievideo’s

Voor mbo-studenten hebben we diverse instructievideo's gemaakt over de aanleg van onderdelen van de riolering. Hierin worden de belangrijkste aspecten stapsgewijs op mbo-niveau uitgelegd.
 

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE