Over de Kennisbank

De Kennisbank Stedelijk Water is de opvolger van de Leidraad riolering. In de kennisbank vindt u vrijwel alle informatie terug uit de Leidraad, aangevuld met de kennis uit onderzoeksrapporten en de oude website. De status van de kennis is niet veranderd. De kennis op 'witte' pagina's heeft de volledige autorisatie doorlopen zoals bij de Leidraad. De pagina's met een grijze achtergrond (en de tekst Inhoud opgesteld door bureau Stichting RIONED) hebben die procedure niet doorlopen. Zo blijft alle kennis bij elkaar maar is het verschil in status wel zichtbaar.

In dit gedeelte leest u meer over de achtergronden en het beheer van de kennisbank. Het gaat daarbij om de geplande en lopende actualisaties, de auteurspool of deelname aan begeleidingscommissies.

Voor de inhoud kunt u in de Kennisbank Stedelijk Water zelf terecht.


KennisbankRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?