Informatie over specificaties en installatie van meetapparatuur vindt u in Meetprincipes en -apparatuur. Verzameling en opslag van gegevens komen aan de orde in Telemetrie.
 
Dit onderdeel volgt stapsgewijs de opbouw van een vast meetnet voor het continu volgen van een systeem en uitbreidingen daarop voor specifiek verder onderzoek. Hierbij blijft de analyse van het functioneren van het systeem bondig en algemeen. Een diepgaander en specifieker analyse vindt u in Meetgegevens verwerking en analyse.

DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?

Send your suggestion
Previous article Next article