Maatregelen tegen grondwateroverlast

Bij grondwateroverlast of als u hoge grondwaterstanden verwacht (bijvoorbeeld bij nieuwbouw of na het vervangen van lekke riolering), kunt u de volgende ontwateringsmaatregelen nemen: Deze verschillende typen maatregelen kunt u ook combineren.

KennisbankRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?