OPINIE HUGO GASTKEMPER

Kennis van zaken voor bestuurders

Tijdens het VNG-congres zag ik weer hoe waardevol kennis van de essenties van stedelijk waterbeheer is voor wethouders en raadsleden. Op basis daarvan kunnen zij een goede koers op hoofdlijnen uitzetten.

Enkele weken geleden was Stichting RIONED weer te vinden met een stand op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ditmaal in Goes. Elk jaar nemen we uitgebreid de tijd om met bestuurders te spreken over belangrijke en actuele kwesties in en rondom het stedelijk waterbeheer. Gesprekken daar onderstrepen enkele van de speerpunten van Stichting RIONED, die staan uitgewerkt in het Jaarbericht 2017 dat afgelopen week gepubliceerd is.


Zinnige klimaatadaptatie
Het zal niet verrassen dat bij portefeuillehouders stedelijk water en riolering een van de hot topics klimaatadaptie is. Zij voelen de druk om actie te ondernemen om problemen bij (onder meer) hoosbuien te voorkomen. Ook vragen zij zich af hoe forse investeringen, belastingstijgingen en onnodige maatregelen voorkomen kunnen worden.
Gelukkig weten veel bestuurders dat naast ingrepen op openbaar terrein om wateroverlast door hoosbuien te voorkomen, ook de particulier een verantwoordelijkheid heeft en maatregelen kan nemen. Het viel me op dat bestuurders lang niet altijd gevoel hebben bij de effectiviteit van maatregelen. Hoewel regentonnen en groene daken nuttig zijn voor de planten in de tuin en verkoeling, dragen ze nauwelijks bij om wateroverlast te voorkomen. Natuurlijk, in principe helpen alle beetjes, maar bij hoosbuien zijn voldoende hoge bouwpeilen en verlaagde zones in tuin en openbaar groen veel relevanter om schade en ellende te voorkomen. Deze basisinzichten zijn nodig om de letterlijk onvoorstelbare hoeveelheid water bij een echte hoosbui te kunnen verwerken.

Er valt iets te kiezen!
Veel wethouders en raadsleden zien de goede werking van de riolering als vanzelfsprekend en waarderen dat ook. Welke bestuurlijke keuzes zij voor de gemeentelijke waterzorgplichten kunnen maken is minder helder. Riolering wordt toch vaak ervaren als technisch uitvoerend. Dat is in mijn ogen onterecht, omdat het bestuur goed zou kunnen sturen op maatschappelijke doelen en dienstverlening en de daarbij horende prestatie-eisen. Dat vraagt natuurlijk wel een vertaalslag door vakspecialisten van hun technische wereld naar de taal en wereld van management en bestuur. Dit raakt de kern van assetmanagement. Komende jaren zullen ook de integrale benadering van de Omgevingswet en de heroverweging van planfiguren, beleid en regelgeving ertoe leiden dat bestuurders het niveau van dienstverlening van het stedelijk waterbeheer en de bescherming lokaal moeten (her)bevestigen.

Gemeenteraadsverkiezingen
Stichting RIONED heeft voor zowel de huidige besturen als de nieuwe (kandidaat-) gemeenteraadsleden de website www.rioolenraad.nl en de factsheets voor bestuurders beschikbaar. Daarmee bieden we gerichte informatie over riolering, klimaatadaptatie, grondwater, taakverdeling, rioolheffing, bestuursakkoord en digitale ontwikkelingen, en welke keuzes bestuurders kunnen en/of moeten maken. De nieuwe gemeenteraadsleden krijgen van Stichting RIONED straks een informatiepakket.
 

Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE