RIONEDactiviteiten voor het hbo

(Laatst gewijzigd: 5 december 2016)

Stichting RIONED ondersteunt het hbo met de ontwikkeling van lesmaterialen en de organisatie van activiteiten voor studenten. Daarnaast kunnen docenten trainingen volgen in het gebruik van de diverse leermiddelen. Jaarlijks stemmen we de (door)ontwikkeling van onze producten en activiteiten met de betrokken hbo-docenten af. Op deze pagina vindt u meer informatie over de RIONEDactiviteiten voor het hbo.

Hbo-event Down the Drain
Op dinsdag 18 april 2017 vond in Ede voor de achtste keer het Down the Drain event plaats. Sinds 2010 organiseeert Stichting RIONED jaarlijks deze dag om hbo-studenten te laten kennismaken met de (vak)wereld van het (stedelijk) waterbeheer. Tijdens deze inspirerende dag volgen de studenten colleges van professionals, werken ze samen in gemengde groepen aan een urban drainage-case en maken ze kennis met het werk van waterprofessionals uit de praktijk. Meer informatie over Down the drain!

Databank vraagstukken Vloeistofmechanica
Voor het onder de knie krijgen van het vak Vloeistofmechanica is het heel belangrijk om regelmatig vraagstukken te oefenen. Daarom gaat Stichting RIONED in samenwerking met vrijwel alle hogescholen in Nederland een digitale databank met vraagstukken opzetten. Hierdoor kunnen studenten via internet in een beveiligde en gecontroleerde omgeving oefenen. Docenten kunnen dit voor deelname aan een tentamen verplicht stellen. De TU Delft heeft ervaring met de databank opgedaan en boekt mooie resultaten: het niveau van de opleiding is omhoog gegaan en de slagingskans van studenten is groter geworden. Stichting RIONED heeft in dit project de rol van katalysator. Ons doel is een (voorbeeld)bijdrage te leveren aan een vooruitstrevende kwaliteitsslag in het hbo, zowel richting studenten als docenten. Wij hopen hiermee ook andere vakgebieden te stimuleren. Meer informatie over dit project? Stuur een bericht naar Harry van Luijtelaar via info@rioned.org.

Rekenpracticummodules hydraulisch functioneren
Stichting RIONED heeft vier rekenpracticummodules ontwikkeld waarmee studenten de basisprincipes van het hydraulisch functioneren van stedelijk (afval)watersystemen kunnen ontdekken. Vrijwel alle hogescholen gebruiken deze modules. Drie modules zetten we ook in als RIONEDmaxicursus. We gaan de vier modules combineren met digitale toetsvraagstukken. Dan kunnen docenten het gebruik van het practicum beter volgen (controleren) en waar nodig bijsturen. De software biedt docenten ook de mogelijkheid feedback te geven op antwoorden en aanpak van studenten. Meer informatie over de rekenpracticummodules.

Lesmodule Riolering
De lesmodule Riolering bevat de basiskennis over ontwerp, realisatie en beoordeling van rioolstelsels. Veel hogescholen gebruiken deze module al enkele jaren. De ervaringen zijn wisselend. De module is omvangrijk en bevat vrij veel nogal droge, historische en beleidsmatige informatie. Daardoor is dit materiaal vooral geschikt als naslagwerk. Maar de module bevat ook praktische en actieve onderdelen, die docenten graag gebruiken. Zoals het ontwerpen en dimensioneren van onderdelen van rioolstelsels. Meer informatie en downloadAlso available in english

 


SubsitesU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE