Gebouwen beschermen tegen water

Een gebouw moet in bepaalde mate beschermd zijn tegen het instromen van regenwater. De voorzieningen voor de afvoer van regenwater op eigen terrein (ontluchting, overlooppunten) dienen aanwezig te zijn en te werken. Om laaggelegen ruimten droog te houden moeten bijzondere maatregelen worden getroffen. Om meer bescherming te bieden kunnen onder andere drempels worden verhoogd.


Figuur A


Voor meer informatie, zie video Rioned: Hoe hou ik het regenwater buiten.


KennisbankRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?