Ervaringen pilotdeelnemers: branchestandaard werkt!

Enkele regio’s hebben de Branchestandaard gemeentelijke watertaken als pilot doorlopen. In augustus kwamen zij bijeen om ervaringen uit te wisselen. De resultaten vinden zij zeker de moeite waard.

 
Het vakgebied van de gemeentelijke watertaken is al zo oud als de weg naar Rome, maar ook sterk in beweging. Dit vraagt veel van de medewerkers. Stichting RIONED heeft de Branchestandaard gemeentelijke watertaken ontwikkeld om te beoordelen of in een gemeente of samenwerkingsregio de juiste kennis en competenties aanwezig zijn om de gemeentelijke watertaken goed te kunnen (blijven) uitvoeren.

Branchestandaard en samenwerking

Samenwerking met de waterbeheerder en andere gemeenten in de regio is een methode om elkaar te versterken. Dit proces loopt al heel wat jaren in Nederland. Vanuit andere gemeentelijke vakgebieden wordt weleens jaloers gekeken naar deze methode om uit te stijgen boven je eigen schaalniveau en gebruik te maken van de ervaring van de buurman. Deze samenwerking past bij de branchestandaard en is gediend met de uitkomsten ervan. Het werkt net als bij een goede relatie. Het is confronterend om je eigen beperkingen bloot te leggen, maar het is juist bevrijdend als je er mag zijn met je kwaliteiten en als je elkaar aanvult en versterkt. Deze teamgedachte hoort bij de branchestandaard. Is het vertrouwen in uw samenwerkings­regio goed? Overweeg dan de branchestandaard te doorlopen om de samenwerking verder te versterken. De resultaten raken de juiste snaar bij managers en bestuurders. Het doorlopen van de branchestandaard kan aanleiding geven om het team aan te vullen en daarmee de rioleringszorg te verbeteren.

Ervaringen van deelnemers

Op 28 augustus 2018 kwamen de pilotdeelnemers bij elkaar om ervaringen uit te wisselen. Hieronder een greep uit de terugmeldingen, met een korte duiding:
 • De resultaten van de kennisscan worden herkend.
  Het vakgebied van de gemeentelijke watertaken is opgedeeld in twaalf kennisgebieden, zoals beleidszaken, hydraulica en gegevensbeheer. Je kunt niet overal even goed in zijn. Het is leuk als deelnemers elkaars sterke kanten terugzien in de resultaten.
 • Als iemand twijfels heeft over een vraag in de kennisscan, moet hij/zij wel ergens terechtkunnen.
  De vragen uit de kennisscan zijn best pittig, dus je haalt niet zomaar een 10. En soms merk je dat een deelnemer een vraag anders interpreteert dan de vraagsteller had bedoeld. Bij een multiplechoicetest bestaat dit risico nou eenmaal. Praat erover met de adviseur die de toepassing van de branchestandaard begeleidt.
 • Managers begrijpen nu pas hoeveel kennis er nodig is voor de riolering.
  Het komt voor dat een manager denkt dat er niks aan de hand is bij de riolering. De bijkans overbelaste rioleur zorgt dat er niks ernstig misgaat. Maar hij/zij komt niet toe aan visie en laat noodgedwongen taken liggen. De uitkomsten van de branchestandaard openen de ogen van de manager. Hij/zij gaat inzien hoe kwetsbaar de organisatie is.
 • Samen hebben we alle kennis, maar hoe regel je dat die gaat stromen?
  Hoe gaan we elkaar versterken in de samenwerkingsregio? Mag de medewerker van de ene gemeente naar de andere om de gegevens van de rioolgemalen te analyseren? Of geeft de baas die ruimte niet?
 • Houd de samenwerking organisch, beter geen gemeenschappelijke regeling optuigen.
  Volgens velen is het een valkuil om de samenwerking te laten uitgroeien tot een nieuwe organisatie. Probeer het eenvoudig te houden en zorg dat er positieve energie in zit.
 • Taken als gegevensbeheer en data-analyse blijven vaak liggen door de drukte.
  Bij meerdere gemeenten blijven taken liggen die ook wel een dag later kunnen. Maar liever pak je het op want het zijn wel nuttige taken. Denk eens na over iemand in dienst nemen die dit voor meerdere gemeenten uitvoert.
 • De branchestandaard maakt duidelijk waar je staat en waar actie nodig is.
  Managers en bestuurders hebben meestal geen goed beeld van de rioleringszorg. Dat is begrijpelijk want zij hebben veel aan hun hoofd. De branchestandaard helpt hen om in te zien dat er witte vlekken zijn en dat er dus kwetsbaarheid ontstaat.Figuur 1 Impressie bijeenkomst 28 augustus 2018

Zelf aan de slag

Hebt u interesse om uw regio of gemeente aan de slag te gaan met de Branchestandaard gemeentelijke watertaken? Neem dan contact op met Axel Teysse van Stichting RIONED via mail of tel. 0318-631111.

ProductenU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE