Auteurspool RIONEDkennisbank

Stichting RIONED gaat voor de actualisatie van de Kennisbank Stedelijk Water werken met een auteurspool van vooraanstaande professionals uit het vakgebied. In 2017 en 2018 gaan we zo’n 4.500 uur per jaar via de auteurspool uitbesteden. Hier vindt u achtergrondinformatie.

Grote inspanning nodig

Het actueel houden van de kennisbank is een forse inspanning, omdat:

  • In de kennisbank niet alleen alle kennis uit de Leidraad riolering maar ook uit andere RIONED publicaties wordt geactualiseerd.
  • De actualiteitseisen voor een digitaal medium groter zijn dan voor een papieren product, het actualisatietempo moet dus omhoog.
  • Nieuwe digitale mogelijkheden stapsgewijs worden toegevoegd, zoals film, animatie en de gebruiker bevragen (guided learning).
  • De actualisatie enigszins achterloopt, aangezien de aandacht eerst was gericht op het vernieuwen van het systeem met de huidige informatie.

Efficiënt werken met auteurspool

Stichting RIONED gaat extra investeren in de actualisatie van kennis. Om de grote actualisatieopgave te realiseren conform de hoge kwaliteitseisen die we daaraan stellen, is een efficiënte aanpak nodig. Bij de ontwikkeling van de digitale kennisbank is vanaf het begin ingebouwd dat de software de actualisatiemogelijkheden en de daarbij behorende werkprocessen faciliteert. Voor de actualisatie gaan we met een vaste auteurspool werken. Een of meerdere auteurs uit de pool houden een bepaald gedeelte van de kennisbank actueel. De leden worden in wisselende samenstelling ingezet op basis van hun expertises en competenties, waardoor de informatiekwaliteit snel zal toenemen.

Door met een auteurspool te werken, hoeven we niet bij meerdere bureaus offertes aan te vragen, zoals in het verleden gebeurde bij aanvullingen en actualisaties van de Leidraad riolering. Dit levert voor zowel bureaus als Stichting RIONED een besparing in de voorbereiding op. Maar nog belangrijker is dat we zo snel ervaring opbouwen met de nieuwe actualisatieprocessen en kwaliteitseisen. Bovendien kunnen we de inhoudelijke deskundigheid van vakgenoten slim benutten.

Om in de digitale omgeving te werken en aan de ontwikkeling van digitale extra’s bij te dragen, is niet alleen inhoudelijke kennis nodig. Deze werkzaamheden vragen ook om vaardigheden als het maken van kennistoetsen en storyboards voor korte films of animaties. Stichting RIONED en de auteurspool zullen deze vaardigheden opbouwen en ervaringen onderling delen, wat op efficiënte wijze leidt tot betere kennisontsluiting.

Op dit moment wordt de auteurspool opgestart met personen die vaker hebben bijgedragen aan (meerdere) Leidraadmodules. Later vindt de openbare solliciatieprocedure plaats. Op deze wijze kunnen we de auteurspool gefaseerd opbouwen.


KennisbankRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?