Er is onderscheid tussen beheer en onderhoud.

Beheer
Het verantwoordelijk zijn en zorgen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld functioneel kwaliteitsniveau.

Onderhoud
Maatregelen om de functionele kwaliteit van drainage in stand te houden of te herstellen en dus de levensduur van drainage te realiseren c.q. te verlengen. Onderhoud is een onderdeel van beheer.

DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?

Send your suggestion
Previous article Next article