Afvoer van afvalwater

Dit onderdeel beschrijft de afvoer van afvalwater naar de rwzi. Het gaat hier bijvoorbeeld om de dwa-riolering als onderdeel van traditioneel (verbeterd) gescheiden stelsels (zie figuur A).
 

Figuur A Waterstromen en bestemming

KennisbankRecently Visited


DO YOU HAVE SUGGESTIONS FOR THIS ITEM?