OPINIE HUGO GASTKEMPER

Waardering (februari 2017)

De werkers in het stedelijk waterbeheer verdienen meer waardering. Zeurderig gepreek voor eigen parochie?

Het ligt ook bij onszelf. Inwoners gaan terecht uit van probleemloze afvoer van afvalwater, droge voeten bij regen en een goed werkend riool. Beheerders en andere professionals gaan er terecht vanuit dat zij daarvoor moeten zorgen. Maar bij gelegenheid mogen en moeten we bekendheid geven aan onze inspanningen. Natuurlijk aan de inwoners, maar bij gelegenheid ook aan bestuur en management. Benut de momenten waarop je de resultaten van je werk kunt laten zien. Denk aan het eind van een rioolvernieuwingsproject, een bijsluiter bij de belastingheffing en een hevige bui waarna blijkt dat de genomen maatregelen hebben geholpen. Ook de voortdurende grotere en kleinere innovaties van gemeenten moeten in de etalage. Voor het publiek is vaak nieuw wat voor de stedelijk waterbeheerder vanzelfsprekend is, zoals doorlatende verharding, een middengoot of een efficiëntere pomp. In feite is alles wat we toevoegen aan kwaliteit in de openbare ruimte nieuw. En je hoeft het niet altijd zelf te vertellen, laat je collega van communicatie een goede relatie zijn.

Zelfbewustzijn en trots spreken ook uit de benchmark van november vorig jaar, met een helder beeld van de prestaties op het gebied van gezondheid, milieu, regenwater en instandhouding van de voorzieningen en wat daarvoor aan mensen en middelen nodig is. Niet voor niets heet de publicatie Het nut van stedelijk waterbeheer en is deze gericht op een breed publiek. Stichting RIONED kreeg complimenten voor de inhoud en vormgeving. Dat is fijn. Ik ben ook tevreden over het feit dat we een nieuwe zingeving aan het wat sleetse benchmarking hebben kunnen geven. Ik hoop dat u de publicatie benut in uw eigen verhaal om de riolering over het voetlicht te brengen.

Geld is een belangrijk middel om waardering mee uit te drukken. Houden we elkaar daarin ook klein? Gaan we bij aanbestedingen alleen tot het prijsputje of trekken zowel opdrachtgevers als -nemers grenzen door kwaliteit te waarderen en beducht te zijn op prijsduiken? We moeten niet terug naar de kleffe relaties in de bouw van vroeger, maar ik hoor te vaak over gebrek aan dialoog over wat iets mag en moet kosten. Vakwerk door vakmensen moet beloond worden met een eerlijke prijs.

Patstellingen doorbreken hoort er ook bij. Voorbeeld is het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water, waarvan nu de uitwisselformaten voor de basisgegevens en voor reiniging en inspectie beschikbaar zijn. Voor de implementatie is de inzet van zowel gemeenten als softwareleveranciers nodig. Op elkaar wachten kan op korte termijn voordelig lijken, maar leidt tot verlies aan kwaliteit en doelmatigheid. Dit over en weer erkennen en ernaar handelen is een belangrijke vorm van waardering.

Kortom, met waardering is het goed werken.

Hugo Gastkemper


Over RIONEDU Bezocht Onlangs


GEEF UW SUGGESTIE