Regionale emissieverhoudingen Op regionaal niveau kan de verhouding tussen de belasting van het oppervlaktewater door emissies vanuit de afvalwaterketen en die vanuit andere bronnen (zoals landbouw en atmosferische depositie Depositie is het n

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel