De volledige rapporten kunt u ook downloaden: Regenwaterproject Almere (2016).

Het meetproject in Almere was een gezamenlijk project van de gemeente en het waterschap Zuiderzeeland. STOWA en Stichting RIONED steunden het project, dat tot en met eind 2015 heeft gelopen. Begin 2016 verschenen de rapportages. Met de resultaten kunnen gemeente en waterschap beoordelen of het huidige beheer voldoende is om de waterkwaliteit in stand te houden en welke maatregelen de waterkwaliteit in de gracht zo nodig kunnen verbeteren. Daarnaast dragen de resultaten bij aan ondersteuning van beleid en ontwerprichtlijnen voor verwerking van afstromend hemelwater in stedelijk gebied.

Meetopstelling

In de voorbereiding is bepaald welke locaties geschikt zijn voor de metingen. Op drie gekozen plekken is continu de kwaliteit van het afstromende regenwater gemeten. Ook vond er onderzoek plaats naar het effect van maatregelen, zoals het reinigen van kolken en uitstroombakken of het plaatsen van een lamellenfilter.  Op enkele andere locaties vond incidenteel onderzoek plaats met steekmonsters. Dit versterkt het algemene beeld van de invloed van gescheiden rioolstelsels op de waterkwaliteit.

Zeven pilotprojecten

Het meetproject in Almere omvatte zeven pilotprojecten: 

  1. Waterkwaliteit in regenwaterrioleringen
  2. Invloed van kolken reinigen
  3. Invloed van uitstroombakken reinigen
  4. Invloed op water en slib van ontvangend water
  5. Werking van lamellenfilter
  6. Kwaliteit van drainagewater
  7. Invloed van verkeerde aansluitingen

Figuur A geeft een schematisch overzicht van de zeven pilots en hun onderlinge samenhang.

Figuur A Overzicht aandachtspunten en samenhang pilotsVergroot afbeelding

 

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel