De elementenverharding met doorlatende voeg is een straatklinker of tegel met een speciale (verbrede) voeg. Deze voeg kan het regenwater snel afvoeren naar de wegfundering.
 
Functie
De functie van het element is regenwater met een grote capaciteit afvoeren naar de funderingslaag.
 
Oorzaken van verminderd functioneren
Het functioneren van de elementenverharding met doorlatende voeg neemt af door:
  • afname van de infiltratiecapaciteit. Verdichting door betreding en voertuigen leidt tot de grootste afname in infiltratiecapaciteit. Daarnaast kunnen slibdeeltjes die met het regenwater afstromen de voegen verstoppen. Vervuiling door bouwactiviteiten, bladval en onkruid kunnen de voegen versneld verstoppen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel