De kwaliteit van beeldmateriaal dat beschikbaar komt bij een visuele rioolinspectie, is vooral afhankelijk van:

  • a) de omstandigheden in het riool tijdens de opnamen;
  • b) de hardwarespecificaties van de inspectieapparatuur;
  • c) de softwarespecificaties van het inspectiematerieel;
  • d) de hardware- en softwarespecificaties van de afspeelapparatuur.

Als u de eisen voor deze factoren van tevoren in een document vastlegt, kunt u de kwaliteit van het beeld als eindproduct vooraf borgen. Maar dat geldt niet voor de kwaliteit van het beeldmateriaal zelf. Dat komt omdat de hard- en softwarespecificaties regelmatig wijzigen en er tussen inspectiebedrijven onderling ook verschillen zijn. Daarom is het verstandig vooraf om een voorbeeld van het beeldmateriaal (een proefstuk) te vragen en dit later te gebruiken als maatstaf bij de kwaliteitsbeoordeling.

Eisen voor de omstandigheden tijdens de inspectie

Beschrijf de omstandigheden in het riool of de put tijdens de visuele inspectie.

  • Bij inspectie vanuit het riool moet het reinigingsbedrijf vooraf het riool reinigen, tenzij u informatie wilt hebben van het riool in ongereinigde staat. De reiniging moet voldoen aan de eisen in de RAW-standaard of aan de eisen in de door u gekozen contractvorm.
  • Tijdens de inspectie moet het riool zo droog mogelijk zijn.

De RAW-standaard geeft uitvoeringseisen voor de omstandigheden in het rioolstelsel tijdens inspecties. Uitgangspunt is dat de riolen zo goed mogelijk droog moeten worden gehouden. Bij een riool dat in bedrijf is, zal de droogweerafvoer in stand moeten worden gehouden. De RAW-standaard geeft aan dat een vullingsgraad tot BDD klasse 1 is toegestaan. Bij opleveringsinspecties is de toegestane waterdiepte maximaal 0,03 m.

  • Bij onregelmatig afschot of verzakking tussen de twee putten, kan het reinigingsbedrijf water in het riool nooit voorkomen. Als u voorschrijft dat tijdens de inspectie de putten aan beide rioolzijden droog moeten blijven, kan men  door het eventuele waterpeil altijd de feitelijke verzakking in het riool vaststellen ten opzichte van het peil van de laagste putbodem. Bij oplevering kan dit door na reiniging water in te brengen via een bovenstrooms gelegen put.
  • De kwaliteit van het beeldmateriaal moet zodanig zijn dat u alle toestandsaspecten hoger dan klasse 1 in de pauzestand scherp op uw monitor kunt waarnemen.

Het beeld in de inspectiebus is meestal van betere kwaliteit dan op uw werkplek. Misschien omdat u een afwijkende hard-/softwarecombinatie hebt. Maar het is ook mogelijk dat de videocamera tijdens de inspectie te snel reed. Dit geldt uiteraard alleen bij inspectie vanuit het riool. De kwaliteit van het beeldmateriaal moet zodanig zijn dat u als beheerder (met het diploma ‘Visuele Inspectie van Rioolstelsels voor Beheerders’) minimaal de hoofdcode en de eventuele verdere karakterisering moet kunnen herkennen. Twijfelt u over de codering van de inspecteur? Laat dan een niet bij het project betrokken inspectiedeskundige de codering volgens NEN-EN 13508-2 of NEN3399 controleren.

  • Tijdens de inspectie in het riool moet de inspecteur altijd voldoen aan de voorwaarde in paragraaf 5.2 van NEN-EN 13508-2. Hierin staat dat bij inspectie met een tv-camera deze voldoende langzaam verplaatst moet worden (ter indicatie: maximaal 0,3 meter per seconde). Hierbij kan onderscheid gemaakt worden voor camerasystemen die buiten een opname maken die binnen wordt gecodeerd, bijvoorbeeld bij kogelbeeldcamera’s. Het moet mogelijk zijn om alle bijzonderheden waar te nemen als de lens voorwaarts wijst in de richting van de as van het riool. Paragraaf 5.2 van NEN EN 13508-2 is normatief voor alle vormen van visuele inspectie.

Beschrijving van de gewenste kwaliteit van het beeldmateriaal

Dit kunt u in combinatie met de hiervoor beschreven eisen gebruiken. In een offerteaanvraag voor visuele inspectie kunt u vragen om (digitale) beeldopnamen van ten minste tien minuten op de beelddrager die u voor de inspectie voorschrijft. Neem in de offerteaanvraag ook op dat de kwaliteit van het beeldmateriaal mede bepalend is voor opdrachtverstrekking. Bij opdrachtverstrekking is vervolgens het aangeleverde beeldmateriaal de norm voor de kwaliteit waaraan het geleverde beeldmateriaal minimaal moet voldoen. Bij oplevering kunt u de kwaliteit eenvoudig toetsen op basis van een visuele vergelijking. Hiermee vermijdt u discussies over specificaties van hard- en software.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel