De rapportage moet voldoen aan hoofdstuk 12 van NEN-EN 13508-2 (naar deze norm verwijzen ook onderstaande bijlagen). Dit hoofdstuk is normatief, dus elk inspectiebedrijf moet hieraan voldoen. Volgens de norm moet u als opdrachtgever specificeren wat u wilt hebben en moet het inspectiebedrijf (ten minste) leveren:

  • een rapport dat de gecodeerde gegevens bevat in tabelvorm volgens bijlage E;
  • een rapport dat de gecodeerde gegevens bevat met tekstuele beschrijvingen van de codes in tabelvorm;
  • de gecodeerde gegevens in een elektronisch format volgens bijlage B;
  • foto’s of afbeeldingen van de waarnemingen;
  • een vastlegging op video van de inspectie;
  • een grafische voorstelling van de posities van de defecten.

Als elektronische verzending van de gegevens gaat worden toegepast, behoort deze in overeenstemming te zijn met bijlage B. Zie aanvullend ook de toelichting over het uitwisselformaat GWSW.RibX.

In de praktijk rapporteren inspectiebedrijven steeds meer digitaal. In Nederland bestaat geen standaardlay-out voor een inspectierapportage. In principe kan iedere softwareleverancier op basis van de normtekst in NEN-EN 13508-2 een eigen lay-out samenstellen. Als u specifieke wensen voor de lay-out hebt, moet u deze vóór de opdrachtverstrekking in het programma van eisen opnemen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel