Naar content icon-dropdown icon-close icon-plus icon-arrow icon-external icon-download icon-search icon-user icon-lock icon-linkedin icon-twitter icon-facebook icon-mail icon-bookmark icon-bookmark-full icon-pdf
Vakpublicaties

Effectiviteitsvergelijking helofytenveld - Behandeling hemelwater of rwzi-effluent? (2017)

Download
Gratis
Drukwerk
Niet-Leden € 40,-
Leden € 20,-
Deze publicatie onderbouwt de keuze tussen inzet van het helofytenveld voor nabehandeling van rwzi-effluent of van afstromend hemelwater met het oog op de optimale emissiereductie naar het oppervlaktewater. Daartoe is in de Proeftuin ‘Regenwater Bedrijventerrein Trekkersveld’ onderzocht:
  • welk rendement heeft het helofytenveld bij behandeling van afstromend hemelwater?
  • wat is de kwaliteit van het (hemel)water dat de stelsels verlaat (1) via het gemaal richting helofytenveld en (2) via de overstorten richting oppervlaktewater?
  • hoe verhoudt de kwaliteit van het afstromende hemelwater zich met de kwaliteit van rwzi-effluent?

Uit de resultaten blijkt dat een helofytenfilter ten behoeve van de waterkwaliteit effectiever is in te zetten voor nabehandeling van rwzi-effluent dan voor behandeling van het relatief schone hemelwater.