Afstroming over oppervlak Voor de afstroming over het oppervlak naar de riolering gaat u uit van de volgende vergelijking: q = c . h waarin: q rioolinloop (mm.min-1) c afstromingsfactor (min-1) h neerslag, dynamisch geborgen op het afvoerende oppervlak (mm) De rioolinloop q is recht evenredig met de dynamisch geborgen neerslag in de waterlaag h op

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel