De inhoud van het meetplan voor inspectie ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 1. Inventarisatie. Hierin geeft u informatie over bijvoorbeeld:
  • gebiedskenmerken;
  • evaluatie van voorafgaande inspecties en de toetsing van huidige meetpunten;
  • uw verwachtingen over toekomstige ontwikkelingen en hoe die uw meetplan beïnvloeden.
 2. Strategie. Hierin beschrijft u de meetdoelstellingen. De belangrijkste meetdoelstellingen voor inspectie zijn:
  • Signaleren en registreren. Met de inspectie wilt u aantonen hoe het stelsel of de objecten functioneren. De eerste meting gebruikt u als nulmeting of referentiesituatie. Met (vervolg)metingen kunt u nagaan hoe het functioneren of de toestand zich ontwikkelt.
  • Controleren en analyseren. U wilt controleren of het stelsel aan de vooraf gestelde criteria voldoet óf u wilt de effectiviteit van een maatregel op basis van een referentiemeting vaststellen. (Als het gemeten effect niet overeenkomt met het beoogde effect, kan nader onderzoek nodig zijn.)
  • Valideren of kalibreren van theoretische rekenmodellen.
  • Sturen of regelen. Hierbij wilt u het functioneren van het stelsel gericht beïnvloeden.
 3. Uitwerking van de meetopzet. Hierin beschrijft u de te meten parameters, de locaties, het meetbereik en de meetnauwkeurigheid, de inspectiemethode en het tijdstip, de tijdsduur en de inspectieperiode.
 4. Uitvoering. Hierin beschrijft u de operationele fase van de inspectie, waaronder de controle en de analyse van de inspectiegegevens, de evaluatie en de rapportage.
 5. Organisatie. Hierin beschrijft u de projectorganisatie, de tijdsbesteding, het geraamde budget en de planning.

Als beheerder hoeft u niet altijd zelf alle onderdelen van het meetplan uit te werken. U kunt bij de aanbesteding ook aan potentiële opdrachtnemers vragen onderdelen uit te werken bij hun offerte, zoals de uitwerking van de meetopzet, de uitvoering, de budgetraming en de planning.

Meer informatie vindt u in het kennisbankonderdeel Meetplan: standaardopzet en -inhoud.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel