Gemeenten en waterschappen komen elkaar continu tegen: Bij de formulering van beleid en de ontwikkeling van visies. Bijvoorbeeld bij het stedelijk waterplan, (her)inrichtingsplannen, waterbeheerplannen en ruimtelijke structuurvisies. Bij het opstellen van operationele plannen, zoals het rioleringsplan, baggerplan, beheer- en onderhoudsplan en oeverinrichtingsplan. In formele situaties zoals het aanvragen en a

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel