De drainagelaag vangt water uit het substraat op en voert het af naar de dakuitlaten. Om volledige verzadiging van het substraat te voorkomen, is bij een klein dakafschot een drainagelaag nodig. Bij volledige verzadiging van het substraat is de kans op oppervlakkige afstroming groot, waardoor substraat en vegetatie kunnen wegspoelen. De drainagelaag beperkt dit risico. Ook voorkomt de drainagelaag aantasting van de plantenwortels als het sub straat te lang te nat blijft. Daken met een helling groter dan 3° zijn te realiseren zonder drainagelaag, maar moeten dan wel een erosiebescherming hebben zodat het substraat niet wegspoelt. De drainagelaag kan bestaan uit poreuze materialen, zoals steenwol, kunststof matten of drainage-elementen van kunststof, of gerecyclede materialen. De drainage-elementen kunnen holle ruimten hebben waarin zij water vasthouden dat alleen door verdamping weg kan. Of de elementen zijn zo zijn gevormd dat zij de afvoer naar de dak uitlaten vertragen (zie de voorbeelden in figuur A). Het volume aan holle ruimten in deze laag bepaalt hoeveel water is af te voeren.


Figuur A - Voorbeeld afvoervertragend element (links) en element met holle ruimten om water vast te houden (rechts) in de drainagelaag (foto’s Optigroen)


Figuur B – Dakelement voor hellend dak, ter voorkoming van afschuiving substraat (foto Ecopan)

De dakuitlaat is functioneel vaak onderdeel van de drainagelaag. De uitvoering van de dakuitlaat is van belang voor:
  1. De beschikbaarheid van vocht voor de vegetatie: door de dakuitlaat iets hoger te plaatsen dan het dakoppervlak, kan een deel van de neerslag niet afvoeren. Dit water kan de vegetatie opnemen of kan direct verdampen. Dit helpt de ontwikkeling van vegetatie en vergroot de kans op het overleven in droge perioden.
  2. De waterretentie op het dak: de afvoer is met een knijpconstructie in de dakuitlaat te vertragen of met sturing te regelen. Hierdoor kan het dak het water langer vasthouden en gecontroleerd afvoeren (zie ook de voorbeelden in Verdamping en Dakafvoer). Om verstopping van dakuitlaten te voorkomen, beschermen korven en putten de uitlaten en liggen langs de dakranden vaak grindstroken zonder vegetatie. Deze grindstroken dienen ook tegen brandoverslag en voor beheersing van de vegetatie.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel