A Algemeen
De drainageaansluiting voert drainagewater af naar een hemelwaterstelsel. Drainagewater mag u in principe niet laten lozen op een stelsel dat water afvoert naar een rwzi.
 
Figuur A laat zien waaruit een drainageaansluiting kan bestaan:
  • een inspectieput in een hemelwaterleiding;
  • een voorziening om aansluitende drains door te spuiten.

Figuur A Drainageaansluiting

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met de noodzaak van ontwatering in stedelijke gebieden. Ontwatering door drainage kunnen zij integreren in rioleringsplannen (zie Openbare ontwateringsstelsels).

Voor de detaillering van een drainageaansluiting kunt u standaardhulpstukken gebruiken. De drains sluiten met speciale verloopstukken rechtstreeks aan op de standaard(instort)moffen in putten. Vanwege de loodrechte aansluitingen heeft een ronde inspectieput de voorkeur. Een andere optie is een doorspuitput met een dicht riool op een inspectieput aan te sluiten. Op de doorspuitput komen vervolgens de drains uit.

Aanleg
Drainageaansluitingen laat u op hetzelfde moment aanleggen als hemelwater- en drainageleidingen. De eisen voor de plaatsing komen overeen met de eisen voor de aanleg van een inspectieput (zie Inspectieput). Om de ligging en afmetingen van de drainageaansluitingselementen later terug te kunnen vinden, is revisie noodzakelijk.

De beheerder kan de drainageaansluiting gebruiken voor reiniging van de aangesloten drains. Drains liggen meestal dieper dan 1 m. Doorspuitputten hebben een speciale schuine verbinding om toegang voor spoelleidingen te vergemakkelijken. De beheerder moet de inspectieput betreden om de spoelleidingen te geleiden.

Functioneren
De drainageaansluiting kan niet goed functioneren als:

  • de drains verstopt raken door zand of vuil (bladeren) vanuit het hwa-riool;
  • de waterstand in het hwa-riool te hoog is;
  • door graafwerkzaamheden defecten ontstaan.

De drainageaansluiting kan een nadelige invloed hebben op het functioneren van een stelsel. Bijvoorbeeld als de aansluiting uitkomt op een riool dat afvoert naar een rwzi. De ombouw van een volledig gescheiden stelsel met drainageaansluitingen naar een verbeterd gescheiden stelsel stuit daarom op veel praktische problemen.

B Toepassing
Naast de detaillering van een standaardinspectieput geldt voor een drainageaansluiting:

C1.1

Mechanismen

Inzameling drainagewater

 

 

Inzameling onder vrijverval

 

 

Geen bezinking van zand

 

 

Geen ontluchting

C2.1

Geometrie

Aansluithoogte 0,2 m boven op bob-aansluitende hwa-leidingen

 

 

 

C2.2

Stabiliteit

Materiaal leiding van PVC

 

 

Inspectieput van beton of kunststof

 

 

Materiaal doorspuitput van PVC

 

 

Fundering op staal

C2.3

Voorziening

 

C3.1

Techniek

Aanleg in open sleuf samen met hwa-riool

C3.2

Procedure

 

C4.1

Beheer

Reinigingsfrequentie één keer per vijf jaar

Tabel A Reguliere toepassing drainageaansluiting

C Aanbevelingen
De drains die aansluiten op een drainageaansluiting dienen een gemeentelijk én een particulier belang. Baken duidelijk af wat de verantwoordelijkheden zijn van de rioleringsbeheerder en van de aangesloten particulier(en). Dat is belangrijk voor het beheer van de drainage en de aansluiting daarvan.

Vanwege de grondwaterzorgplicht worden aanleg en beheer van drainage steeds belangrijker voor gemeenten. Bij de planvorming voor afval- en hemelwaterstelsels moet u rekening houden met maatregelen voor een goede grondwaterbeheersing.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel