Het onderdeel Berekenen vrijvervalriolering beschrijft de werking van een doorlaat. Het onderdeel Berekenen infiltratievoorzieningen gaat kort in op het dimensioneren van een doorlaat.

 
De waarde van de contractiecoëfficiënt hangt onder andere af van de vorm van de doorlaat en de wijze van aanstromen.

De opstuwing van een doorlaat is voor een aantal combinaties van afvoer (l/s) en oppervlak van een doorlaatopening (m3) weergegeven in tabel A. De berekeningen zijn gemaakt met een contractiecoëfficiënt voor ronde gaten in muren, gelijk aan 0,6.


Tabel A Opstuwing van de doorlaat (m), contractie-coëfficiënt = 0,6

In de laatste kolom van de tabel is ter indicatie het afvoerend oppervlak berekend dat hoort bij een ontwerp regenintensiteit van 20 l/s/ha.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel