Om doelmatig om te kunnen gaan met IBA-systemen is het van belang scherp te hebben welke doelen er nagestreefd worden. In feite zijn dit twee doelen: Het gezondheidstechnisch verantwoord omgaan met afvalwater. Het bijdragen aan een goede kwaliteit grond- en oppervlaktewater. Opvallend is dat de gezondheidstechnische aspecten bij de hele saneringsoperatie indirect zijn meegenomen: als zwevende stof en zuu

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel