Zonder doelen geen doeltreffendheid. U kunt pas doelmatig beheren als u weet wat u wilt. Bij het stellen van de doelen gaat het om de vraag waarom u een bepaald eindresultaat wilt bereiken en waaruit dat bestaat. Deze gewenste situatie legt u vast in doelen, die u vervolgens vertaalt naar functionele eisen.
 
Functionele eisen zijn specificaties van het doel van de buitenriolering. Bij het formuleren van functionele eisen gaat het om de vraag hoe u uw doel wil bereiken. Om het huidige functioneren van de riolering te kunnen beoordelen en het resultaat van het beheer meetbaar te maken, moet u vooraf op basis van de functionele eisen maatstaven kiezen.
 
Maatstaven zijn getalsmatige vertalingen van de functionele eisen. Het vaststellen hiervan is lokaal maatwerk en hangt samen met de kwaliteit van de openbare ruimte die het gemeentebestuur nastreeft. Hierbij hoort een afweging van risico’s. De maatstaven die voor de gehele gemeente gelden, staan in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Het is dus belangrijk dat u bij het vaststellen van de doelen, functionele eisen en maatstaven de lokale omstandigheden betrekt. Hierover vindt u meer informatie in NEN 3398.
 
De doelen, functionele eisen en maatstaven voor het gehele rioolstelsel zijn bepalend voor de minimale kwaliteit van elk object. Om de huidige situatie goed te kunnen vergelijken met de gewenste situatie (beoordelen), moet u ook aan de objecten functionele eisen en maatstaven stellen.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel