De functionele eisen voor objecten kunt u afleiden uit de systeemdoelen van de riolering. De systeemdoelen zijn volgens NEN EN 752:
 • volksgezondheid en veiligheid waarborgen;
 • veilige arbeidsomstandigheden waarborgen;
 • het milieu beschermen;
 • duurzame ontwikkeling waarborgen.
De doelen van de rioleringszorg (wijze van beheer) en de functies van de buitenriolering zijn:
 • zorgen voor de inzameling van stedelijk afvalwater;
 • zorgen voor het transport van stedelijk afvalwater;
 • zorgen voor de inzameling van hemelwater;
 • zorgen voor de verwerking van hemelwater;
 • zorgen dat grondwater de bestemming van het gebied niet structureel belemmert;
 • zorgen voor effectief beheer.
De functionele eisen moeten ten minste waarborgen dat u de doelen van de riolering en die van de rioleringszorg bereikt. Het verband tussen doelen van en functionele eisen voor de riolering staat in tabel A.


Tabel A Verband tussen doelen en functionele eisen riolering (Bron: NEN-EN 752)

Functionele eisen voor objecten

In principe kunt u op basis van de doelen van en functionele eisen voor het systeem drie soorten functionele eisen voor de rioleringsobjecten afleiden, namelijk eisen voor:
 • waterdichtheid;
 • stabiliteit;
 • afstroming.
Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel