Doel Deze studie is uitgevoerd in opdracht van STOWA, Stichting RIONED en RVO. Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen in de verschillen in milieu-impact tussen de huidige routes voor het verwerken van voedselresten en mogelijke toekomstige routes, met toepassing van voedselrestenvermalers.  Voedselresten worden op dit moment verwerkt in afvalenergiecentrales (AEC’s) en in composteer- en vergi

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel