Doel van inspectie en beoordeling

Figuur A Schema doelmatig beheer. (Bron: Stichting RIONED)Vergroot afbeelding

Inspectie en toestandsbeoordeling zijn onderdeel van het assetmanagement van het rioolstelsel. De assets zijn de objecten waaruit de riolering is opgebouwd. Als rioleringsbeheerder streeft u naar doelmatig beheer van uw assets. Dat wil zeggen, u wilt dat de buitenriolering goed functioneert tegen redelijke kosten. Daarvoor moet u de juiste activiteiten op het juiste tijdstip op de juiste manier uitvoeren (zie figuur A). Daarbij gaat het om:

  • sturen op resultaat van functioneren;
  • rekening houden met risico’s bij minder of slecht functioneren. 

U kunt alleen doelmatig beheren als u weet welke assets u hebt en in welke staat deze verkeren. Hiervoor moet u inspectie of ander onderzoek (laten) doen en de resultaten daarvan analyseren. Met de informatie die u uit onderzoek hebt gekregen, kunt u besluiten:

  • of u maatregelen gaat nemen;
  • welke maatregelen dat zijn;
  • wanneer u deze maatregelen gaat uitvoeren.

Afbakening van dit onderdeel

Onderzoek naar de toestand van objecten

Dit kennisbankonderdeel gaat over onderzoek naar de toestand van de objecten in rioolstelsels. Dit kan regulier onderzoek zijn,  onderzoek bij oplevering, of onderzoek naar aanleiding van klachten of meetresultaten uit eerder onderzoek. Inspectie is een van de mogelijke onderzoeksmethoden. De NEN 3300 Buitenriolering definieert inspectie als “het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van de objecten waaruit de riolering is opgebouwd”. Het gaat dus om informatie over de conditie van uw stelsel. Ook andere onderzoeksmethoden naar de eigenschappen van de rioleringsobjecten komen aan bod, zoals het opsporen van foutaansluitingen.

Inspectie is nutteloos als u de resultaten (de waarnemingen) niet beoordeelt. Bij de beoordeling stelt u het verschil tussen de aangetroffen en de gewenste toestand vast en geeft u daarover een oordeel. Waar nodig stelt u daarbij een maatregel voor om het verschil op te heffen.

Normen, richtlijnen en leidraden

Dit kennisbankonderdeel sluit aan bij de huidige geldende normen, richtlijnen en leidraden. Sinds 1 januari 2020 vinden visuele rioolinspecties in Nederland plaats volgens de Europese EN13508-2+A1:2011. De NEN 3399 is vervallen.

N.B. De norm NEN-EN 752 maakt onderscheid in het functioneren van de riolering als systeem en de toestand van de objecten waaruit het systeem is opgebouwd. In dit kennisbankonderdeel gaat het vooral over de toestand van de objecten. Maar deze toestand is onlosmakelijk verbonden met het functioneren van het systeem. U wilt ze daarom samen beoordelen.

Buiten beschouwing

Dit kennisbankonderdeel behandelt de het onderzoeken en beoordelen van de toestand van riolen. Andere delen van de kennisbank gaan in op het onderzoeken en beoordelen van het systeemfunctioneren en op onderzoek van persleidingen. Ook het stellen van eisen en het uitwerken, plannen en uitvoeren van maatregelen valt buiten dit deel.

Exclusief voor leden
Geïnteresseerd in dit artikel? Log in!
En krijg toegang tot dit artikel en andere besloten delen van de website, met o.a. de kennisbank, beeldenbank en onderzoekspublicaties.
Vorige artikel Volgende artikel