Bij het dimensioneren van een infiltratievoorziening toetst u de reguliere werking aan de hand van de waterbalans. De waterbalans geeft aan hoeveel water op jaarbasis infiltreert in de bodem versus de hoeveelheid water die overloopt naar bijvoorbeeld het oppervlaktewater.

Het vol raken van een infiltratievoorziening betekent dat de overloop gaat werken. Systemen met een extreem grote bergings- en infiltratiecapaciteit naar de bodem zijn vaak niet voorzien van een overloop. Met een zeer grote herhalingstijd komt er dan water op het maaiveld te staan. Afvoeren regenwater en (Reken)voorbeelden beschrijven het dimensioneren van overloopvoorzieningen.
 
Overloop infiltratievoorziening
Een overloop van een infiltratievoorziening sluit u bij voorkeur niet aan op een gemengd rioolstelsel. Op de momenten dat de overstorten van het gemengde rioolstelsel werken, werkt de extra belasting vanuit regenwatersystemen door in de vuiluitworp uit het rioolstelsel.

Heeft u suggesties? Laat het ons weten!

Stuur uw suggestie.
Vorige artikel Volgende artikel